Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Naujienos

Atnaujinta 2024-03-25

Pranešimas apie parengtą reorganizavimo sąlygų projektą ir būsimą reorganizavimą

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17E-34 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias įstaigas“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas viešųjų įstaigų Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro, Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro, Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro, Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Kaišiadorių psichikos sveikatos centro reorganizavimo prijungimo būdu prijungiant jas prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamos įstaigos – 1) Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras,  juridinio asmens buveinė: Beržyno g. 27, Kaišiadorys, juridinio asmens kodas: 3006426803,  duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras); 2)  Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens buveinė: Kalvių g. 2, Kruonis, Kaišiadorių r., juridinio asmens kodas: 158971269, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras); 3) Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens buveinė: S. Nėries g. 13, Rumšiškės, Kaišiadorių r., juridinio asmens kodas: 158971792, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras) 4) Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens buveinė: Vilniaus g. 1, Žasliai, Kaišiadorių r., juridinio asmens kodas: 258971640, registras, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras); 5) Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras; juridinio asmens buveinė: Narimanto g. 35, Žiežmariai, Kaišiadorių r., juridinio asmens kodas: 158971454, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras); 6) Viešoji įstaiga Kaišiadorių psichikos sveikatos centras, juridinio asmens buveinė: Gedimino g. 118, Kaišiadorys; juridinio asmens kodas: 158982130, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras).

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė, juridinio asmens buveinė: Beržyno g. 27, Kaišiadorys, juridinio asmens kodas: 158971835, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, viešąsias įstaigas Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrą, Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centrą, Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrą, Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centrą, Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Kaišiadorių psichikos sveikatos centrą prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės, kuri po reorganizavimo toliau tęs savo veiklą ir kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. gegužės 31 d. visos viešųjų įstaigų Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro, Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro, Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro, Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro ir Kaišiadorių psichikos sveikatos centro teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai viešajai įstaigai Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninė interneto svetainėje https://kaisiadoriuligonine.lt/nuostatai/ bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizacijos veiklą tęsiančios viešosios įstaigos Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro naujų įstatų projektas, ir reorganizavime dalyvaujančių viešųjų įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai arba metinės ataskaitos viešai skelbiamos viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninė interneto svetainėje:

https://kaisiadoriuligonine.lt/nuostatai/

https://kaisiadoriuligonine.lt/veikla/finansiniu-ataiskaitų-rinkiniai/

https://www.kaisiadoriu-pspc.lt/veikla

https://www.kruoniopspc.lt/veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/

http://www.ziezmariupspc.lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/

https://www.zasliupspc.lt/veikla/finansines-ataskaitos/

https://www.rumsiskiupspc.lt/vebfar.html

http://www.kaisiadoriupsc.lt/0304.html