Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Paslaugos

Atnaujinta 2024-02-21

Teikiamos paslaugos

Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, būtinosios pagalbos ir planines, nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

 • Pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos;
 • Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos: vidaus ligų, vaikų ligų, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-1, I-2 (suaugusių).
 • Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros : ortopedijos ir traumatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, pulmonologijos, chirurgijos, endokrinologijos, neurologijos, kardiologijos, vidaus ligų, dermatovenerologijos, akušerijos ir ginekologijos, urologijos, nefrologijos, echoskopijos, endoskopijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, radiologijos.
 • Dienos stacionaro paslaugos: vidaus ligų, vaikų ligų, dermatovenerologijos , vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos;
 • Dienos chirurgijos: chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos;
 • Slaugos: bendrosios praktikos, anestezijos ir intensyvios terapijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų, sergančių cukriniu diabetu ( gydomasis pedikiūras , diabetinės pėdos priežiūra);
 • Masažo;
 • Kineziterapijos;
 • Laboratorinės diagnostikos;

Už paslaugas mokėti reikia šiais atvejais:

 • jei įstaiga nesudariusi sutarčių su teritorine ligonių kasa;
 • jei esate nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
 • jeigu norite gauti gydytojo specialisto konsultaciją , bet neturite siuntimo (siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl  būtinosios medicininės pagalbos arba jei į tą patį gydytoją specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t.y. gydytojas nurodė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena, taip pat  kreipiantis į gydytoją dermatovenerologą);
 • jei norite gauti planinę paslaugą greičiau , nei jums skirtu laiku
 • kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

Jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, paprastai už sveikatos priežiūros paslaugas mokėti nereikia.

 

Trumpalaikė socialinė globa

 • Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Paslaugos sudėtis

 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė- psichoterapinė pagalba ir jos organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, piešimas, dailės dirbiniai) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir kt.), maitinimas, ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 • Trumpalaikė socialinė globa organizuojama ir teikiama ne ilgiau, kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, nuo asmens atvykimo į įstaigą dienos, vadovaujantis VŠĮ Kaišiadorių ligoninės Trumpalaikės socialinės globos poskyrio nuostatais, Socialinės globos normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.
 • VŠĮ Kaišiadorių ligoninės socialinės globos padalinyje socialinės globos paslaugos teikiamos tik Kaišiadorių rajono gyventojams. Paslaugas gali gauti 6 asmenys.
 • Paslaugas teikia gydytojas, socialinis darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojai, bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjai, užimtumo specialistas, kineziterapeutas, psichologas, dietistas,

Apgyvendinimas

 • Asmuo (globėjas, rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pageidaujantys, kad jam būtų skirtos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, kreipiasi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją pagal savo / asmens, kuriam reikalinga socialinė globa, gyvenamąją vietą.
 • Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius.
 • Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, priimamas ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei.

Mokėjimo tvarka

 • Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą yra vykdomas pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos (steigėjo) patvirtintus įkainius.
 • Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens (jo atstovaujančio asmens), Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus.
 • Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, kuris neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 procentų šios kompensacijos skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Kilus papildomiems klausimams dėl  trumpalaikės socialinės globos paslaugų,  prašome kreiptis į slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus ir socialinės globos poskyrio vedėją gydytoją Editą Skarakodienę tel. +370 640 39051