Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Vykdomi projektai

Atnaujinta 2024-06-19

1. Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Kaišiadorių rajone.

Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Projekto metu planuojama įsigyti medicininę ir kitą įrangą Kaišiadorių rajone ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai bei transporto priemonė su įkrovimo stotele.

Projekto išlaidų suma – 73 068,17 Eur, EGADP subsidijų lėšos – 60 386,92 Eur.

Veiklų pradžia – 2024 m. gegužės mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. gegužės mėn.

Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras.

 

 

2.

Viešojoje įstaigoje Kaišiadorių psichikos sveikatos centre psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems įrengimas

Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (po reorganizacijos nuo 2024 m. Birželio 1 d. Viešoji įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras) įgyvendina projektą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.   Projektui Nr. 09-019-P-0008 „Viešojoje įstaigoje Kaišiadorių psichikos sveikatos centre psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems įrengimas“ skirtas 177 332,67 Eur finansavimas iš 2021-2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2023 m. gruodžio 15 d., planuojama pabaiga 2024 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – pradėti teikti kokybiškas suaugusių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas Kaišiadorių rajone ir padidinti šių paslaugų prieinamumą.

Projekto tikslinė grupė: Kaišiadorių rajono savivaldybės psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys asmenys, šių asmenų artimieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, psichikos sveikatos priežiūros specialistai dirbantys VŠĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre. Projekto įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti dalį PSC patalpų, bei įsigyti dienos stacionarui įrengti reikalingą įrangą.

Projektu sprendžiamos problemos: Kaišiadorių rajono savivaldybėje nėra psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems, todėl ribojamas pacientų psichiatrijos paslaugų prieinamumas. Siekiant išspręsti šią problemą būtina gerinti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumą, tobulinant infrastruktūrą, modernizuojant įrangą, įgyjant baldus bei priemones. Įkurtas 14 vietų psichiatrijos dienos stacionaras suaugusiems leis teikti individualias ir grupines psichologo, socialinio darbuotojo, psichikos sveikatos slaugytojo konsultacijas, bei kitų specialistų terapijas. Šios veiklos pagal poreikį bus derinamos su medikamentiniu gydymu, o tai leis užtikrinti  efektyvesnį gydymą ir mažinti psichikos sveikatos sutrikimų skaičių. Investuojant į psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo didinimą, bus galima mažinti asmenų turinčių psichikos sveikatos sutrikimų skaičių. Be to, platesnis psichikos paslaugų teikimas ilgalaikėje perspektyvoje teigiamai veiks psichikos sutrikimą turinčių asmenų fizinę bei psichologinę būklę, mažės savižudybių bei ankstyvųjų mirčių skaičius. Projekto įgyvendinimo dėka bus įrengta 14 vietų suaugusiems psichiatrijos dienos stacionaras.

3. ,,Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Kaišiadorių ligoninėje“, projekto  Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0014. Projekto tikslas – Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra bei prieinamumo didinimas VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, siekiant sudaryti prielaidas vyresnio amžiaus asmenims pagerinti gyvenimo kokybę. Projekto pradžia 2021 metai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšomis. Projekto vertė 294300,00 EUR.

 

4.  „Kaišiadorių ligoninės pastato atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius“. Projektas įgyvendintas panaudojant klimato kaitos programos lėšas.

 

5. „ Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kaišiadorių ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-01-0001.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšomis. Projekto vertė 120 000,00 EUR.
Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti senus, nusidėvėjusius ir dažnai gendančius ligoninės liftus, tokiu būdu VšĮ Kaišiadorių ligoninėje pagerinant fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

 

4. „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamos paslaugos“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-2013 metai. Projekto tikslas – sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę bei pagerinti gyvenimo kokybę, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto parneris.

5. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-2015 metai. Projekto tikslas: Veiksmingai panaudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, plėtoti e. sveikatos paslaugas gyventojams ir pacientams, sudarant galimybes laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, bei e.sveikatos paslaugas specialistams ir įstaigoms, sudarant galimybes tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis.
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto partneris.

 

6. „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2021 metai; Projekto tikslas – finansuoti studijuojančių gydytojų rezidentų (įstojusių ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.) ir naujų gydytojų rezidentų rezidentūros studijas, įpareigojant gydytojus rezidentus dirbti ne trumpiau nei dvejus metus VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, t. y. tikslinėje teritorijoje, kurioje atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto partneris.

 

7. “VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastato patalpų Beržyno g. 27, Kaišiadoryse, kapitalinio remonto techninis darbo projektas.“ I etapas: dalies IV ir V aukšto patalpų remontas