Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Vykdomi projektai

Atnaujinta 2023-06-20

1. ,,Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Kaišiadorių ligoninėje“, projekto  Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0014. Projekto tikslas – Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra bei prieinamumo didinimas VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, siekiant sudaryti prielaidas vyresnio amžiaus asmenims pagerinti gyvenimo kokybę. Projekto pradžia 2021 metai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšomis. Projekto vertė 294300,00 EUR.

2.  „Kaišiadorių ligoninės pastato atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius“. Projektas įgyvendintas panaudojant klimato kaitos programos lėšas.

3. „ Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kaišiadorių ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-01-0001.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšomis. Projekto vertė 120 000,00 EUR.
Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti senus, nusidėvėjusius ir dažnai gendančius ligoninės liftus, tokiu būdu VšĮ Kaišiadorių ligoninėje pagerinant fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

4. „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamos paslaugos“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-2013 metai. Projekto tikslas – sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę bei pagerinti gyvenimo kokybę, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto parneris.

5. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-2015 metai. Projekto tikslas: Veiksmingai panaudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, plėtoti e. sveikatos paslaugas gyventojams ir pacientams, sudarant galimybes laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, bei e.sveikatos paslaugas specialistams ir įstaigoms, sudarant galimybes tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis.
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto partneris.

6. „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“. Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2021 metai; Projekto tikslas – finansuoti studijuojančių gydytojų rezidentų (įstojusių ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.) ir naujų gydytojų rezidentų rezidentūros studijas, įpareigojant gydytojus rezidentus dirbti ne trumpiau nei dvejus metus VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, t. y. tikslinėje teritorijoje, kurioje atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto partneris.

7. “VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastato patalpų Beržyno g. 27, Kaišiadoryse, kapitalinio remonto techninis darbo projektas.“ I etapas: dalies IV ir V aukšto patalpų remontas