Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Korupcijos prevencija

Atnaujinta 2024-02-21

Gerbiami pacientai,
Mūsų ligoninės gydytojams pati didžiausia padėka už gydymą – tvirtas rankos paspaudimas, šypsena ir jūsų ištartas žodis AČIŪ.
Neverskite gydytojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis, pinigais, nes Viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje tai netoleruotina.
Susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veikla Viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje, apie įvykį praneškite telefonu +370 346 60287

Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės direktorius Doc. Dr. Linas Vitkus

Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės etikos kodeksas
VšĮ Kaišiadorių ligoninės Darbuotojų Elgesio kodeksas
Apie Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, galima pranešti pasitikėjimo telefonu:
Tel. Nr. +370 346 60 287 arba +370 346 60 197
El. paštas teisininkas@kaisiadoriuligonine.lt

STT karštoji linija
Tel. Nr. +370 526 63 333 El. paštas pranesk@stt.lt

Antikorupcinė SAM linija
Tel. Nr. +370 800 66 004, El. paštas korupcija@sam.lt

Informacija pacientams apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus.

Korupcijos prevencijos programa

Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės korupcijos prevencijos programa. Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės korupcijos prevencijos programos  įgyvendinimo priemonių planas“

VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programa

Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų planas

VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m. vertinimo ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2022 m. vertinimo ataskaita

VšĮ Kaišiadorių ligoninės 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2017-2019 m. vertinimo ataskaitos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

„Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų vykdymas“

Korupcijos rizikos analizė

„Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 d. – 8 d. nuostatų vykdymas“

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

„Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatų vykdymas“

Už korupcijos prevencijos priemones VšĮ Kaišiadorių ligoninėje atsakingi asmenys:

1. Direktoriaus pavaduotoja medicinai Laima Rudienė (kab. 1-110)
Tel. Nr. +370 346 60407, el. paštas: pavmedicinai@kaisiadoriuligonine.lt

2. Teisininkė Indrė Maniušytė (kab. 1-8)
Tel. Nr. +370 346 60 204, el. paštas: teisininkas@kaisiadoriuligonine.lt

Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją
1. Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas
„Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio nuostatų vykdymas“

2. Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti (atsiliepimai, komentarai, informacija apie ASPĮ veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus) rašykite:
direktorius@kaisiadoriuligonine.lt
teisininkas@kaisiadoriuligonine.lt

 

Informacija apie ligoninės gydytojus ir farmacijos specialistus dirbančius kitose darbovietėse

VšĮ Kaišiadorių ligoninės gydytojų darbovietės, kuriose jie dirba, yra nurodytos privačių interesų deklaracijose:  https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska:

 1. Norint sužinoti visų ligoninėje dirbančių gydytojų sąrašą, prašome įvesti juridinio asmens kodą 158971835.
 2. Norint sužinoti konkretaus gydytojo – suvesti vardą ir pavardę.

 

 

Socialinė kampanija „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“

Padėkok medikui. NE KYŠIS GYDO“ – tai užrašas ant atvirutės, raginantis atsidėkoti medikui geru žodžiu, padėka.

Nors LR Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuota akcija „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“ socialinė kampanija Lietuvoje vyko mėnesį laiko, VšĮ Kaišiadorių ligoninės pacientai vis dar aktyviai dėkoja ligoninėje dirbantiems gydytojams, slaugytojams ir kitiems medicinos darbuotojams už rūpestingumą, profesionalumą ir parodytą dėmesį,

Šia akcija ne tik skatinama didinti skaidrumą gydymo įstaigose, bet ir parodoma, kad visuomenėje nusistovėjusi kyšininkavimo nuomonė beliko mitas, o pacientų savimonė viešai padėkoti medikui be kyšio tapo kasdienybe:

„Ačiū visam personalui už gerą aptarnavimą“, „“Ačiū priėmimo personalui už profesionalumą ir suteiktą pagalbą“, ,,Dėkojame už operatyvią pagalbą“, ,,Ačiū už gražų, mandagų ir rūpestingą aptarnavimą, paaiškinimus ir dėmesį ligoniui“, ,,Ačiū už nuoširdų rūpestį, profesionalų darbą ir šypseną“, ,,Ačiū už sąmoningumą, užuojautą, malonų bendravimą“, ,,Didelis ačiū Jums už rūpestį ir operaciją. Jūs pats geriausias gydytojas“, ,,Ačiū puikioms registratūros darbuotojoms“, ,,Ačiū Jums labai už nuostabiai padarytą darbą…“, ,,Ačiū, kad šiltai priėmėt, ačiū už paskirtą gydymą, ačiū už supratimą“, ,,Didelis ačiū už rūpestį, už šilumą, už švelnumą, už didelę meilę vaikams“.

Atvirutes padėkoms vis dar galite rasti kiekviename VšĮ Kaišiadorių ligoninės skyriuje.

Užrašę padėką, įmeskite ją į specialų voką ir pradžiuginkite Jums pagalbą suteikusį medicinos darbuotoją. 

Padėkos Nr.1

Padėkos Nr.2

Siekdami kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti LR Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 5 d., pateikiamas sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriui siekiant LR Korupcijos prevencijos įstatymo 3 str. nurodytų korupcijos prevencijos tikslų ir uždavinių. Pateiktas sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas.

 1. Direktoriaus pavaduotojas medicinai;
 2. Vyriausiasis finansininkas;
 3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas;
 4. Konsultacijų skyriaus vedėjas-gydytojas;
 5. Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėjas-medicinos biologas;
 6. Dantų protezavimo laboratorijos vedėjas- gydytojas odontologas;
 7. Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos skyriaus vedėjas-gydytojas anesteziologas-reanimatologas;
 8. Vaikų ligų skyriaus vedėjas – gydytojas pediatras;
 9. Vidaus ligų skyriaus vedėjas-gydytojas terapeutas;
 10. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėjas-gydytojas;
 11. Darbuotojai, vykdantys finansų valdymą ir/ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;
 12. Darbuotojai, organizuojantys ir/ar vykdantys viešuosius pirkimus;
 13. Personalo administratoriai;
 14. Medicinos auditorius;
 15. Teisininkas;
 16. Ūkio skyriaus vedėjas,
 17. Darbų saugos inžinierius.