Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Vykdomi projektai

1. „ Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kaišiadorių ligoninėje“
2017 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai skyrus finansavimą, Kaišiadorių ligoninė, pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kaišiadorių ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-01-0001.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšomis. Projekto vertė 120 000,00 EUR su PVM.
Pagrindinis projekto tikslas – pakeisti senus, nusidėvėjusius ir dažnai gendančius ligoninės liftus, tokiu būdu VšĮ Kaišiadorių ligoninėje pagerinant fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.
Planuojama, kad liftai bus įrengti ir Projekto veiklos bus įgyvendintos iki 2018 m. rugsėjo mėn.

2. „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamos paslaugos“
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-2013 metai. Projekto tikslas – sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę bei pagerinti gyvenimo kokybę, modernizuojant sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto parneris.

3. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009-2015 metai. Projekto tikslas: Veiksmingai panaudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, plėtoti e. sveikatos paslaugas gyventojams ir pacientams, sudarant galimybes laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, bei e.sveikatos paslaugas specialistams ir įstaigoms, sudarant galimybes tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis.
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto parneris.

4. „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2021 metai; Projekto tikslas – finansuoti studijuojančių gydytojų rezidentų (įstojusių ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.) ir naujų gydytojų rezidentų rezidentūros studijas, įpareigojant gydytojus rezidentus dirbti ne trumpiau nei dvejus metus VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, t. y. tikslinėje teritorijoje, kurioje atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai
VšĮ Kaišiadorių ligoninė – projekto parneris.

5. “VšĮ Kaišiadorių ligoninės pastato patalpų Beržyno g. 27, Kaišiadoryse, kapitalinio remonto techninis darbo projektas.“ I etapas: dalies IV ir V aukšto patalpų remontas