Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Duomenų apsauga

Atnaujinta 2020-10-25

Informuojame, kad įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Kaišiadorių ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –Dainora Zizienė

Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ Kaišiadorių ligoninės duomenų apsaugos pareigūnas – tai darbuotojas, kuris prižiūri VšĮ Kaišiadorių ligoninės atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti.

Duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skatinti ligoninėje duomenų apsaugos kultūrą, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, ar kitais  klausimais, susijusiais su asmens duomenimis,  prašome kreiptis elektroniniu paštu dap@kaisiadoriuligonine.lt, teisininkas@kaisiadoriuligonine.lt arba telefonu 8 656-95086

Pažymime, kad VšĮ Kaišiadorių ligoninė apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną yra informavusi Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Informuojame, kad duomenų tvarkymas yra teisėtas duomenų subjektui davus sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų subjekto sutikimo turėjimo reikalavimas teisėtiems duomenų tvarkymo tikslams netaikomas duomenų tvarkymui, kurį VšĮ Kaišiadorių ligoninė atlieka vykdydama savo tikslus ir užduotis.

Asmens duomenys teikiami, neturint duomenų subjekto sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo VšĮ Kaišiadorių ligoninei vykdant tikslus ir užduotis: sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas duomenų subjektas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė, Kaišiadorių rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.