Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Būtinoji ir skubioji pagalba

Atnaujinta 2018-06-10

Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicininės pagalbos tarnybų į Priėmimo-skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrius, ligoninė pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą.
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.
Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

  • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
  • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
  • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią E – kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
  • užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 23 d. Nr. V-598 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. Balandžio 8 d. Įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo “pakeitimu“.

VAIKŲ SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

SUAUGUSIŲJŲ SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS