Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Naujienos

Atnaujinta 2022-12-08

Reorganizuojama Vaikų ligų skyriaus veikla atvers daugiau galimybių

Viešas dr. Lino Vitkaus laiškas gyventojams:

Reorganizuojama Vaikų ligų skyriaus veikla atvers daugiau galimybių

Esu dėkingas už išreikštą susirūpinimą, kuris byloja, kad mūsų krašto tėvai rūpinasi savo vaikų gerove. Ja rūpinamės ir mes. Todėl niekada, eidamas VšĮ Kaišiadorių ligoninės vadovo pareigas, nesvarsčiau galimybės uždaryti Vaikų ligų skyrių. Taip pat atsakingai pareiškiu, kad, kol užimsiu esamas pareigas, tokios galimybės neketinu svarstyti, o priešingai – darysiu viską, kad paslaugos Kaišiadorių krašte būtų teikiamos. Esu tikras, kad Kaišiadorių patrauklumą jaunų šeimų akyse didele dalimi lemia ir pediatrijos paslaugos. Todėl svarbu suprasti, kad VšĮ Kaišiadorių ligoninės Vaikų ligų skyrius yra pertvarkomas atsižvelgiant į SAM vykdomą reformą ir strateginius Kaišiadorių rajono savivaldybės interesus. Paprasčiausiai yra keičiamas darbų organizavimo pobūdis ir jis tampa Vaikų skubios pagalbos ir dienos stacionaro skyriumi.

Kaip žinoma iš statistikos, vaikų visoje Lietuvoje sumažėjo, deja, Kaišiadorių rajonas kol kas nėra išimtis. Tikiu, kad su strateginių projektų įgyvendinimu, naujakurių įsikūrimu bei vietinių gyventojų noru likti Kaišiadoryse ši situacija gali pasikeisti. Todėl siekiu apsaugoti skyrių.

Turbūt ne visi gyventojai žino, kad dar COVID-19 pandemijos metu VšĮ Kaišiadorių ligoninės Vaikų ligų stacionarinis skyrius buvo išformuotas, o jo darbuotojai dirbo kituose skyriuose. Suprantu tuometės situacijos reikšmingumą, tačiau, mano įsitikinimu, Kaišiadorims Vaikų ligų skyrius yra reikalingas. Todėl 2022 metų liepos mėnesį atnaujinome Vaikų ligų skyriaus veiklą. Veiklos atnaujinimas atvėrė kai kuriuos skaudulius. Pastebėjome, kad iki dabar nebuvo stacionarizuotas nė vienas vaikas. Todėl iškilo problema. Kaip išsaugoti skyrių, kuriame nėra stacionarizuotas nė vienas vaikas? Skyriaus naikinimas sukurtų ilgalaikes neigiamas pasekmes gyventojams ir mažintų Kaišiadorių krašto patrauklumą. Tačiau išlaikyti 24 valandas 7 paras per savaitę veikiančią struktūrą, kuri nepakankamai generuoja pajamų, yra labai nuostolinga ir brangu. Taip susiformuoja 20 000 Eur deficitas per mėnesį, t. y. 240 000 Eur nuostolis per metus. Ši problema tampa dar skaudesnė, atsižvelgiant į ligoninės finansinę padėtį, nes nuostolingas Vaikų ligų skyriaus darbo organizavimas mažina ligoninės galimybes samdyti kitos srities specialistus, kurie, pavyzdžiui, galėtų darbuotis dienos chirurgijos srityje. Todėl neišnaudojamas didžiulis potencialas, o pacientai, kuriems gydymo paslaugos galėtų būti suteikiamos Kaišiadoryse greitai, turi laukti ilgose eilėse ir vykti operuotis į didžiąsias šalies ligonines, kai paslaugos galėtų būti teikiamos arčiau namų. Be to, ligoninės praranda galimybę pritraukti pacientus iš kitų savivaldybių. Kartu su pacientais ligoninė praranda ir pajamas, kurios vėliau galėtų būti panaudotos ne tik dienos chirurgijos, bet ir to paties Vaikų ligų skyriaus reikmėms. Taigi formuojasi uždaras ratas, kurio neišsprendus galima susidurti su itin rimtomis problemomis.

Atsižvelgdami į esamą padėtį, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Socialinės apsaugos, sveikatos ir bendruomenių reikalų komitetas ir Savivaldybės administracija pritarė Vaikų ligų skyriaus pertvarkai ir struktūriniams pakeitimams, t. y. Vaikų ligų stacionarinis skyrius yra pertvarkomas į Vaikų skubios pagalbos ir dienos stacionaro skyrių, keičiasi ir darbo valandos. Vaikų skubios pagalbos ir dienos stacionaro skyrius dirbs nuo 8.00 val. iki 20.00 val. 7 dienas per savaitę.

Taigi, tokie pakeitimai ne tik atitinka būsimos reformos metmenis – mažinti stacionarines paslaugas, bet iš esmės leidžia užtikrinti Vaikų ligų skyriaus veiklos tęstinumą ir ligoninės paslaugų plėtrą tose srityse, kurios jau parodė turinčios didelį potencialą. Taip didesnis paslaugų spektras greičiau pasieks visų amžiaus grupių Kaišiadorių krašto gyventojus.

Džiaugiuosi, kad Vaikų skubios pagalbos ir dienos stacionaro skyrius lieka veikti nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Nakties metu visi vaikai, kuriuos reiks hospitalizuoti, tačiau nebus būtina teikti būtinąją pagalbą, bus siunčiami į kitus centrus taip, kaip tai yra daroma šiandien. Tokių vaikų per mėnesį turime kiek daugiau nei 2, o per metus – 25-is. Tuo tarpu būtinoji pagalba bus suteikiama visiems pacientams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Taigi, vaikai visos paros metu bus gydomi Priėmimo – skubiosios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos skyriuje, o Vaikų skubios pagalbos ir dienos stacionaro skyriuje – jo darbo metu.

Šiuo metu vyksta procesas: Vaikų ligų skyriaus darbuotojai informuojami apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2023 m. vasario 1 d. ir jiems siūlomas darbas Vaikų skubios pagalbos ir dienos stacionaro skyriuje ir/ar Priėmimo – skubiosios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos skyriuje.

Nauja struktūra veikti pradės nuo 2023 m. vasario 1 d. Labai gaila, kad reikia vykdyti tokią pertvarką, bet esama situacija ir būtinybė užtikrinti didesnę dienos stacionoro paslaugų, kuriomis galėtų naudotis ir vaikai, pasiūlą neleidžia kitaip elgtis. Be to, jeigu prognozės pasitvirtins ir strateginių projektų įgyvendinimas padidins vaikų skaičių ir paslaugų poreikį mūsų krašte, su malonumu peržiūrėsime sprendimus. To mums visiems ir linkiu.

Pagarbiai

VšĮ Kaišiadorių ligoninės

direktorius doc. dr. Linas Vitkus

 

Nuoroda internetiniame dienraštyje „Atspindžiai“: https://www.atspindziai.lt/viesas-dr-lino-vitkaus-laiskas-gyventojams-reorganizuojama-vaiku-ligu-skyriaus-veikla-atvers-daugiau-galimybiu