Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Naujienos

Atnaujinta 2022-09-15

Visuotinis darbuotojų susirinkimas

Viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės direktorius docentas Linas Vitkus 2022 m. rugsėjo 7 dieną darbuotojų susirinkime pristatė ligoninės veiklos situaciją ir 2022/2023 m. plėtros planus. Vertinant tai, kad prioritetinėmis laikomos antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jos turi reikšmingą vietą ligų prevencijai, ligų nustatymui bei tolesnei sveikatos būklei.

Pristatytas Ligoninės tikslas plėsti ambulatorines paslaugas, įdarbinant trūkstamus gydytojus  specialistus, o šių paslaugų kokybei užtikrinti ir kompleksiškai įgyvendinant plėtros planus būtina įsigyti trūkstamos medicininės įrangos ir priemonių. Džiaugiamės Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu skirti  50 000 Eur investicijoms  iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Prioritetas teikiamas ir gero įvaizdžio formavimui. Kokybiška skubios pagalbos paslauga (kaip ir teatro rūbinė) formuoja ligoninės įvaizdį, „užkrauna“ tiek stacionarines, tiek ambulatorines bei dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas. Toliau vystant paslaugas Konsultaciniame skyriuje turėtų būti plečiamas teikiamų paslaugų spektras ir priėmus vadybinius sprendimus dėl skyriaus darbo laiko trukmės, būtų padidintas paslaugų prieinamumas ir patrauklumas (rezultate didėtų konsultacijų skaičius).  Suaktyvinus, išpopuliarinus dienos stacionaro (vaikų, terapijos, geriatrijos, vaikų raidos) paslaugų veiklą taip pat padidėtų paslaugų prieinamumas ir apimtys. Planuojama plėsti dienos chirurgijos darbą: nuo rudens ar kitų metų pradžios pradėtų operuoti pilvo chirurgas ir LOR gydytojas, taip pat bus daugiau atliekama ginekologinių bei traumatologinių operacijų. Išvysčius šias minėtas paslaugas, padidėtų pajamos ir būtų kompensuojamas „nuostolingumas“.  Sėkmingai įgyvendinus veiklos planus tikėtinas teigiamas veiklos rezultatas.

Šiuo metu Ligoninės pajamų augimas nepakankamas, todėl susiduriame su situacija, kai didėjant paslaugų ir prekių kainoms 30 ir daugiau proc. neužtenka uždirbamų pajamų kaštų padengimui, liūdna, nes 2022 m. I pusmečio veiklos rezultatas yra neigiamas. Tikimės, kad Valstybinė ligonių kasa atsižvelgs į infliacijos didėjimo mąstą ir indeksuos paslaugų kainas.

Geros darbinės nuotaikos, komandinio darbo bei sutarimo kolektyve –  palinkėjo direktorius.